İİBF-A 209 ANFİ kapasitesi: 102

#
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
8:00-8:45EGT-202 PEDAGOJİ
NAZARKUL İŞEKEEV
EĞT-304 ALAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
NAZARKUL İŞEKEEV
8:55-9:40EKN-404 TÜRKİYE EKONOMİSİ
İBRAHİM HALİL SUGÖZÜ
ULS-543 Milliyetçilik Teorileri
ALTINBEK COLDOŞOV
EGT-202 PEDAGOJİ
NAZARKUL İŞEKEEV
EĞT-304 ALAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
NAZARKUL İŞEKEEV
9:50-10:35EKN-404 TÜRKİYE EKONOMİSİ
İBRAHİM HALİL SUGÖZÜ
ULS-543 Milliyetçilik Teorileri
ALTINBEK COLDOŞOV
EGT-202 PEDAGOJİ
NAZARKUL İŞEKEEV
EĞT-202 PEDAGOJİ
NAZARKUL İŞEKEEV
TAR-522 Tarih Araştırmalarının Güncel Meseleler
MURATBEK KOCOBEKOV
10:45-11:30EKN-404 TÜRKİYE EKONOMİSİ
İBRAHİM HALİL SUGÖZÜ
ULS-543 Milliyetçilik Teorileri
ALTINBEK COLDOŞOV
EĞT-304 ALAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
NAZARKUL İŞEKEEV
EĞT-202 PEDAGOJİ
NAZARKUL İŞEKEEV
TAR-522 Tarih Araştırmalarının Güncel Meseleler
MURATBEK KOCOBEKOV
11:40-12:25EĞT-304 ALAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
NAZARKUL İŞEKEEV
EĞT-202 PEDAGOJİ
NAZARKUL İŞEKEEV
TAR-522 Tarih Araştırmalarının Güncel Meseleler
MURATBEK KOCOBEKOV
13:30-14:15TUR-406 TEMEL DİL UYG. II(TÜR. TÜRKÇ.-KIRG. TÜRKÇESİ MET. AK.)
MİRZAT RAKIMBEK UULU
İSL-122/İSL-100 HUKUKA GİRİŞ
MEDERBEK OROLBAEV
TUR-402 ÇAĞDAŞ KIRGIZ EDEBIYATI II
ÇINAR CILKIÇİEVA
14:25-15:10TUR-406 TEMEL DİL UYG. II(TÜR. TÜRKÇ.-KIRG. TÜRKÇESİ MET. AK.)
MİRZAT RAKIMBEK UULU
İSL-122/İSL-100 HUKUKA GİRİŞ
MEDERBEK OROLBAEV
TUR-402 ÇAĞDAŞ KIRGIZ EDEBIYATI II
ÇINAR CILKIÇİEVA
15:20-16:05TUR-406 TEMEL DİL UYG. II(TÜR. TÜRKÇ.-KIRG. TÜRKÇESİ MET. AK.)
MİRZAT RAKIMBEK UULU
İSL-122/İSL-100 HUKUKA GİRİŞ
MEDERBEK OROLBAEV
TUR-402 ÇAĞDAŞ KIRGIZ EDEBIYATI II
ÇINAR CILKIÇİEVA
16:15-17:00
17:10-17:55
18:05-18:50
19:00-19:45